Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
Strona Główna

Są jeszcze wolne miejsca w przedszkolach


Uprzejmie informujemy, że Gmina Ząbkowice Śląskie ma jeszcze wolne miejsca w przedszkolach – w sumie jest to 70 wolnych miejsc w następujących przedszkolach:

PP nr 5 w Ząbkowicach Śląskich – 5 miejsc w grupie 5-latków
Oddział Przedszkolny Bobolice – 1 miejsce w grupie 3-4 latków oraz 3 miejsca w grupie 5-6 latków
Oddział Przedszkolny w Tarnowie – 12 miejsc
Przedszkole w ZPS w Stolcu – 16 miejsc
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zwróconej – 12 miejsc
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Braszowicach – 11 miejsc
Oddział Przedszkolny przy SP nr 2 w Ząbkowicach Śląskich – 1 miejsce w grupie 3-4 latków oraz 9 miejsc w grupie 5-6 latków

Zmieniony (środa, 17 maja 2017 11:13)

 

I Dolnośląski Turniej w Gimnastyce Artystycznej

Ząbkowicka Hala Słoneczna gościła w minioną sobotę ponad 100 gimnastyczek, które rywalizowały w I Dolnośląskim Turnieju w Gimnastyce Artystycznej. Organizatorem turnieju była Szkoła Gimnastyki Artystycznej „Gracja” z Ząbkowic Śląskich. W Mieście Krzywej Wieży i Frankensteina rywalizowały zawodniczki m.in. z Warszawy, Wrocławia, Katowic, Łodzi, Krakowa i oczywiście Ząbkowic Śląskich.
 

„Mewa” według Czechowa na ząbkowickim Rynku

Lwowski teatr akademicki WOSKRESINNIA po raz drugi zawitał do Miasta Krzywej Wieży i Frankensteina. Na rynku teatr wystawił spektakl „Mewa” według Czechowa – piękne i poruszające przedstawienie. Na występ przybyło kilkuset mieszkańców naszej gminy i gości.

 

Zwiększenie wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie


Gmina Ząbkowice Śląskie pozyskała dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 93 800 zł na projekt „Adaptacja pomieszczeń na Ośrodek Wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich”. Całkowita wartość projektu wyniesie 147 300 zł. Dzięki tym pracom, stworzone zostaną lepsze warunki do spotkań i pomocy osobom i rodzinom doznającym przemocy w rodzinie.

W ramach projektu planowane są prace remontowe pomieszczeń OPS w Ząbkowicach Śląskich na ośrodek wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie. Realizacja tego projektu ułatwi potrzebującym mieszkańcom jego lokalizację i zwiększy dostęp do świadczonych usług w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie 

Ząbkowice Śląskie. Jednocześnie zadanie to wpisuje się w cele i zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2016 – 2020.

Projekt będzie realizowany m.in. poprzez:

- opracowanie i realizację zajęć edukacyjnych kierowanych do osób dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie podstaw 

prawnych i zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie

- realizowanie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie pomocy w formie poradnictwa psychologicznego, prawnego, 

socjalnego, zawodowego i rodzinnego

- zwiększanie zakresu działania i dostępności do lokalnych telefonów zaufania, interwencyjnych lub informacyjnych 

dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

- prowadzenie działań o charakterze interwencji kryzysowej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

- opracowanie i realizacja programów terapeutycznych i pomocy psychologicznej dla osób dotkniętych przemocą w 

rodzinie

- upowszechnianie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie

 

Zaczarowane ogrody - wystawa Felicji Wołyńskiej

W Bibliotece Pedagogicznej w Ząbkowicach Śląskich odbyło się dzisiaj otwarcie wystawy prac Felicji Wołyńskiej. Pani Felicja tworzy piękne szkice, hafty oraz obrazy wykonane z suchych roślin. W swoich dziełach przedstawia piękno natury oraz architektury, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych zabytków. Ekspozycję można oglądać w Bibliotece Pedagogicznej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Mickiewicza 10. 
Więcej artykułów…