Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 
Strona Główna

WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DANE KWW MARCINA ORZESZKA

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Orzeszka

SIEDZIBA:
ul. Bolesława Chrobrego 12/1
57-200 Ząbkowice Śląskie
NIP: 8871816424
REGON: 381012953
NR KONTA BANKOWEGO: BANK SPÓŁDZIELCZY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH: 17 9533 0004 2001 0018 9239 0001

Zmieniony (piątek, 24 sierpnia 2018 13:47)

 

REJESTR WPŁAT

Rejestr wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów pobierz

Zmieniony (sobota, 29 września 2018 09:35)

 

REJESTR ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW

Rejestr zaciągniętych kredytów: - pobierz

Zmieniony (piątek, 07 września 2018 12:33)

 

KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH KWW MARCINA ORZESZKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmieniony (niedziela, 16 września 2018 15:58)